آموزش شبکه های فیبر نوری (بخش سوم ) :

انواع فیبرنوری بر اساس ویژگی های آن

براساس ویژگی های مختلف کابل های فیبرنوری را میتوان به انواع زیر تقسیم نمود :

  • انواع فیبرنوری بر اساس اشعه گذرنده از آن

  • انواع فیبرنوری بر اساس ساختار ماده ای آن
  • انواع کابل فیبرنوری بر اساس ترکیب مواد مربوط به هسته
  • انواع فیبرنوری بر اساس دو ویژگی اول و سوم
  • انواع فیبرنوری بر اساس محیط

 انواع فیبرنوری بر اساس اشعه گذرنده از آنها :

 1  – کابل فیبرنوری سینگل مد (فیبرنوری تک حالته )Single mode

 2  – کابل فیبرنوری مالتی مد( فیبرنوری چند حالته)Multi mode

فیبرنوری سینگل مد :

این نوع فیبرنوری هسته های کوچکی به قطر 8 یا 9 میکرون دارد و میتواند نور لیزر مادون قرمز را با طول موج 1310 درون خود هدایت نمایند.

در شبکه ای که این نوع کابل استفاده شده است برای برقراری ارتباط به دو عدد تار  (core)نیاز می باشد چون هر تار (core) یک پالس را فقط از یک سمت به سمت دیگر انتقال میدهد.

مثلا انتقال بوق تلفن از مخابرات به منازل

*  فیبرنوری مالتی مد :

این نوع کابل فیبرنوری هسته های بزرگتری دارند که اغلب 52.5 یا 62.5 میکرون می باشند و نور مادون قرمز ارسالی از سوئیچ فیبرنوری را بین طول موج 850  نانومتر تا 1550  نانومتر  هم زمان چند طول موج را انتقال می دهند.

در کابلهای مالتی مد میتوان از یک تار بعنوان هم فرستنده و هم گیرنده (بسته به نوع درخواست و سوئیچ)استفاده نمود. 

[adinserter name=”Block 2″]

در بعضی از کابل های فیبرنوری تار (هسته) از پلاستیک ساخته شده است.

این فیبر ها هسته های بزرگی در حدود(0/04) اینچ الی یک میلیمتردارند.

اغلب این نوع فیبرنوری دارای نور لیزر مرئی قرمز رنگ هستند که در طول موج 650 نانومتر هدایت میشود. 

4 –  یک نوع دیگر از کابل های فیبرنوری (NZDSF) نام دارد که اصطلاحاً (NZ) نامیده می شوند و در مصارف مخابراتی در مسافت های بسیار دور مثل ارتباطات بین شهری شرکت مخابرات ایران (BACKBONE)(شبکه فیبرنوری بین شهری) استفاده می شود تار (CORE) این نوع از کابل فیبرنوری از شیشه خالص تر از دیگر فیبرنوری ها تشکیل شده است.

 به طور کلی کابلهای فیبرنوری را در روال بازار کار با نامهای سینگل مد(SM) و مالتی مد (MM) و ( NZ ) مینامند.

کابل های سینگل مد ( SM )بیشتر در شبکه های مخابراتی داخل شهری وسازمانهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

طی سالهای اخیر شرکت مخابرات ایران شروع به گسترش هرچه بیشتر شبکه فیبرنوری خود نموده است .

و اجرای فیبرنوری که قبلا فقط برای ارتباط بین استانها و شهرستانها بود را برای ارتباط بین مراکز مخابراتی خود در سطح شهر ها و روستاها و حتی بین مراکز مخابراتی و نقاط مختلف در سطح شهرها با نصب کافوهای نوری در نقاط مختلف شروع به پخش تلفن های کیفیت بالا و اینترنت سرعت بالا (ADSL,VDSL) به مشترکین خود نموده است.