ضرورت یادگیری نکته های کلیدی شبکه‌های کامپیوتری روز به روز گسترده میشوند و افراد بسیاری علاقه مند به یادگیری دوره های تخصصی میباشند.

کتاب 400 نکته شبکه های کامپیوتری
مقاله ی کتاب 400 نکته شبکه های کامپیوتری

با توجه به بلند بودن دوره های پیشرفته و فرصت کم برای مرور دوره های ابتدایی , معمولا دانشجویان مفاهیم دوره ی +Network که بیشتر تئوری هستند را از یاد میبرند . در حالی که این مفاهیم بسیار مهم هستند.

دوره +NETWORK
کتاب 400 نکته شبکه های کامپیوتری دارای مجموعه ی جمع آوری شده  در قالب یک تمام نکات مهم درباره شبکه‌های کامپیوتری بوده که برای مرور دانشجویان دوره های پیشرفته تر و دانشجویان فعلی +Network و دانشجویان دانشگاهی نیز مفید می باشد. با مطالعه این کتاب، به صورت کاربردی می توانید در مورد اجزای مختلف شبکه و کارکردهای هر کدام به طور کامل و جامع، اطلاعاتی را کسب کنید.

دوره ی +Network که از طرف سازمان CompTIA ارایه شده است.

با آموزش مفاهیم اولیه ی شبکه , دانشجویان را برای فراگیری دوره های پیشرفته تر مانند
دوره های MCSE وMTCNA و MCITP و CCNA آماده میکند.

 این کتاب به علاقه مندان به شبکه توصیه میشود .
این کتاب با متن بسیار ساده و روان ، نکات مهم شبکه‌های کامپیوتری را برای  علاقه مندان تشریح می کند.
در واقع این کتاب، خلاصه ای از 6 کتاب معتبر در حوزه شبکه  های کامپیوتری است.
علاقه مندان به مباحث مربوط به OSI LAYERS می توانند نکات مهم و کاملی را دراین کتاب مطالعه کنند.
این کتاب  می تواند منبع و مرجع مناسبی برای دانشجویان نیز باشد.

 

کتاب 400 نکته شبکه