DTMF یا (Dual tone multi frequency) چیست؟

DTMF چیست ؟

  DTMF چیست؟ و چگونه توسط توسط Asterisk پشتیبانی می‌شود؟


DTMF
سیگنالیست که با فشردن هریک از دکمه های تلفن به مرکز مخابراتی ارسال می شود.

DTMF در سیستم های تلفنی متفاوت از قالب های متفاوتی تبعیت می کند و با توجه به این نکته Asterisk امکان انتخاب طریقه ارسال DTMF را به شما می دهد.

نکته ی مهم در انتخاب DTMF این است که قالب انتخاب شده توسط فرستنده و گیرنده باید برابر باشد.

در غیر این صورت Asterisk متوجه شماره گرفته شده نمی شود.

این مشکل معمولا در زمان استفاده از Gateway ها بوجود می آید که به سادگی به تغییر DTMF حل می شود.

دیاگرام DTMF

در زیر لیست برخی از DTMF های پشتیبانی شده توسط Asterisk نوشته شده است.

SIP INFO: فقط توسط پروتکل SIP پشتیبانی می شود. (قوی ترین روش ارسال DTMF برای پروتکل sip در صورتی که از نسخه های 1.2 و 1.4 استریسک استفاده می کنید.)

RFC2833: قالب استاندارد DTMF، در صورتی که از استریسک نسخه ی 1.6 به بعد استفاده می کنید این قالب توصیه می شود.

در غیر این صورت برای افزایش کارایی آن باید خصوصیت rfc2833compenstate را در فایل sip.conf روشن کنید.

Inband: اطلاعات DTMF به صورت صدا ارسال می شوند. (در طول تماس قابل شنیدن است) در صورتی که DTMF را به صورت inband ارسال می کنید.

حتما توجه داشته باشید که از Sound Codec های G711) alaw یا ulaw  ) که پهنای باند کافی دارند استفاده کنید.