نخستین روز نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان – آبان 1395 با حضور معاون وزیر ارتباطات افتتاح شد.

شرکت رایمند ارتباطات عصرجدید مقدم مهمان های عزیز را گرامی میدارد.

سالن میرداماد – غرفه 210

نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان-آبان 95