های وب سهام پارس آنلاین را خرید

بیانیه مشترک شرکت های “های وب” و  “پارس آنلاین”

بسیار مفتخریم تا در سال “اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال” به استحضار فعالان بازار سرمایه و فناوری اطلاعات  و ارتباطات برسانیم.

که دو شرکت “های وب ” و “پارس آنلاین” با تجمیع فعالیت ها ، شبکه و دارایی های خویش در قالب شرکت “های وب” به ارتقای بهره وری و توسعه روزافزون دسترسی به خدمات ارتباطی کشور شتاب بخشند.

این اقدام به منظور تحقق بخشیدن به برنامه های اعلامی جناب اقای مهندس آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر شفاف سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیر دولتی برای استفاده از ظرفیت های بازار های ملی به ویژه از طریق حضور در بورس صورت گرفته است .

و امید است تا در پی حضور موفق شرکت “های وب” در بازار بورس و اوراق بهادر تهران ، این تصمیم که برای نخستین بار در صنعت ICT کشور اتخاذ شده است، زمینه رشد پایدار و رقابت پذیری این صنعت در ابعاد ملی و بین المللی را فراهم آورد.

لازم به ذکر است که اثرات این توافق بر سهام شرکت “های وب” در آینده ی نزدیک و طی یک کنفرانی مطبوعاتی به آگاهی عموم خواهد رسید.

photo_2017-10-29_07-23-01