ترانسفورماتور چیست ؟

ترانسفورماتوردرحقیقت یک سلف است که به جای یک سیم پیچ، دوسیم پیچ دراطراف آن پیچیده شده است.

ترانسفورماتور چیست ؟

این دوسیم پیچ با هم تماسی ندارند و معمولا ًبه مدارهای مختلفی متصل شده اند.

ترانسفورماتوردردنیای الکترونیک یکی ازمهمترین وسایلی است که یک ولتاژ متناوب را به ولتاژمتناوب دیگری تبدیل میکند.

وقتی جریان ازسیم پیچ عبورکرد یک میدان مغناطیسی متناسب با تعداد سیم پیچها دراطراف آن بوجود می آید، برعکس این اصل نیز صادق است به این معنا که هرگاه یک میدان مغناطیسی دراطراف یک سیم ایجاد کنیم ، متناسب باتعداد دورهای سیم پیچ ، درآن جریان الکتریکی ایجاد میشود.

بنابراین اگرشما ترانسفورماتوری با سیم پیچ اولیه ۱۰۰ دوروسیم پیچ ثانویه ۵۰ دورایجاد کنید و یک ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب به سیم پیچ اولیه وارد کنید ولتاژی به اندازه ۱۱۰ ولت متناوب درسیم پیچ ثانویه القا خواهدشد(معمولاً دراثراین القا مقداری انرژی تلف خواهدشد.)

ترانسفورماتوری که تعداد سیم پیچ اولیه آن بیش از تعداد سیم پیچ ثانویه باشد، ولتاژ راکاهش میدهد و به آن کاهنده میگویند وترانسفورماتوری که تعداد دورهای سیم پیچ ثانویه آن بیشترازتعداد دورهای اولیه باشد،افزاینده نامیده میشود. ترانسفورماتورها مهمترین دلیلی هستند که ما درخانه از برق متناوب به جای مستقیم استفاده میکنیم.

زیرا برق مستقیم با استفاده ازترانسفورماتورتغییر نمیکند.

ترانسفورماتورها دراندازه های کوچک با سایز یک در یک سانتی متر تا ابعاد بسیاربزرگ با هزارها کیلوگرم وزن بسته به مقدارولتاژ وجریانی که باید القا کنند یافت میشوند.

یک ترانسفورماتور آهنی بکاررفته در یک یو پی اس ups با قدرت ۵۰۰ وات. به این معنا که خروجی توسط این ترانسفورماتور ایزوله شده است.

شما عزیزان می توانید برای اطلاع از لیست قیمت های یو پی اس با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

ترانسفورماتور چیست ؟

[adinserter name=”Block 2″]

   pdf دانلود فایل pdf مقاله ترانسفورماتور چیست 

  telegram  رایمند را در تلگرام دنبال کنید