انواع کابل فیبرنوری بر اساس ویژگی های مختلف

انواع کابل فیبرنوري بر اساس ساختار ماده‌هاي آنها

انواع کابل فیبرنوری براساس ساختارماده‌های عبارتند از:

  1. فیبرنوري شیشه اي
  2. فیبرنوري پلاستیکی
  3. فیبرنوري سیلیکا با روکش پلاستیکی ( PCS )

انواع کابل فیبرنوري بر اساس ترکیب مواد مربوط به هسته

انواع کابل فیبرنوری براساس ترکیب مواد به صورت زیر است:

  1. فیبرنوري با ضریب شکست پله‌اي
  1. فیبرنوري با ضریب شکست مرحله‌اي ( تدریجی )

انواع کابل فیبرنوري بر اساس دو ویژگی اول و سوم

  1. فیبرنوری با ضریب شکست پله ای

این  نوع فیبرها،  اصطلاحا به Step Index Multi Fiber مشهورند.

ابتدا لایه هسته را، با ضریب شکست و قطر مشخص می‌سازند، و سپس بر روي آن، یک لایه روکش با ضریب شکست کمتر می‌نشانند.

بدین ترتیب فیبري پدید می‌آید که، ضریب شکست آن در مرز بین هسته و روکش به صورت ناگهانی (پلکانی) تغییر می‌کند.

در این نوع فیبر مشکل پهن‌شدگی پالسها در زمان وجود دارد.

امروزه این نوع کابل، به ندرت و آن هم براي کاربردهاي خاص و سرعت پایین، تولید می شود.

  1. فیبر نوری multi mode با ضریب شکست مرحله‌ای

در این نوع فیبر که اصطلاحا به  Graded Index Multi Mode Fiber شهرت یافته اند، ضریب شکست هسته به آرامی و با دور شدن مرکز  کاهش می‌یابد و در مرز 50 تا 62.5 میکرون از مرکز هسته، به حداقل خود می‌رسد.

چنین وضعیتی باعث خواهد شد که مرز بین ناحیه هسته و روکش، به صورت یک سطح آینه‌اي عمل نکند.

بلکه پرتوهاي نور، همانند پدیده سراب، به صورت منحنی‌وار شکسته شده و پس از رسیدن به زاویه بحرانی، مجددا بر روي منحنی مشابه به سوي هسته برگردند.

[adinserter name=”Block 2″]

این نوع از فیبرهاي نوري می‌توانند در سرعت‌هاي بالاي گیگابیت در مسافتهاي کوتاه به کارگرفته شوند.

ولی در مسافت‌هاي زیاد، یا باید از سرعت ارسال کاسته شود و یا از فیبر نوع بعد استفاده گردد.

از آنجا که در فیبر نوري چند حالته با ضریب شکست پله اي، شعاع هاي نوري که با زاویه تابش متفاوت دچار انعکاس می‌شوند همزمان به مقصد نمی رسند، عرض پالس در مقصد بیشتر شده و به دلیل تداخل پالس هاي مجاور نمی توان نرخ انتقال داده را از یک حد بالاتر برد .

براي رفع این مشکل از فیبر نوري چندحالته با ضریب شکست تدریجی استفاده می شود.

این کار، باعث می‌شود نور، به تدریج و شبیه موج سینوسی بشکند.

سرعت نور در هسته، به دلیل چگالی بالاتر بیشتر است.  لذا همه شعاع‌هاي نوري همزمان به مقصد می‌رسند.

بنابراین به دلیل نزدیک‌تر شدن عرض پالس در گیرنده به عرض پالس فرستنده، نرخ انتقال در آنها بیشتر است.

  1. فیبرنوری single mode با ضریب شکست پله‌ای

این نوع از فیبرهاي نوري که به اختصار (SMF) نامیده شده‌اند، داراي یک هسته فوق العاده باریک 8 تا 10 میکرون هستند و یک پرتوي تک‌موج لیزر به درون آن تابانیده می‌شود.

این پرتو تک موج حداقل برخورد را با مرز ناحیه شکست دارد و طبعا کمترین اتساع را به پالسها تحمیل می‌کند و براي نرخ‌هاي ارسال چند ده گیگابیت در فواصل بسیار طولانی مناسب است.