شرکت رایمند ارتباطات نقش جهان

خط مشی رایمند

شرکت رایمند در طول فعالیت خود همواره یک اصل حیاتی را سرلوحه خویش قرار داده و این اصل،
رضایت مشتری از خدمات دریافتی از جانب ما بوده است.

ارائه خدمات شبکه به شرکت ها وظیفه اصلی کارشناسان رایمند است. از دیدگاه ما به دلیل رابطه تنگاتنگی که تداوم کسب و کار با زیرساخت و سرویس‌های فناوری اطلاعات دارد، رضایت مشتری با ارائه بالاترین کیفیت خدمات از جانب ما در جهت حفظ این تداوم میسر می گردد.

ما نیز در پاسخ به اعتماد مشتریانمان، اصولی را رعایت می‌کنیم و رویه هایی را اجرا می‌کنیم که خط مشی واحد پشتیبانی شرکت رایمند است.

اصولی که ما در ارائه خدمات شبکه به شرکت ها به آنها پایبند هستیم:

رایمند به عنوان یک شخص حقوقی بر توافقنامه سطح ارائه خدمات (SLA: service-level agreement) منعقد شده با مشتریان پایبند بوده و در صورت قصور از تعهداتمان، تبعات آن را می پذیریم.

تیم رایمند ارتباطات

رویه‌هایی که ما در ارائه خدمات شبکه به شرکت ها در پیش می‌گیریم:

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.