اجرای پروژه پسیو،ویپ،مجازی سازی،روتینگ و سوئیچینگ - شرکت رایمند ارتباطات