های وب و پارس آنلاین ادغام شدند - شرکت رایمند ارتباطات