لایه آلومنیومی یا استیل ( ARMOR) - شرکت رایمند ارتباطات