جستجوی پیشرفته مرتب‌سازی بر اساس محبوبیت

نمایش 1–16 از 23 نتیجه

مرتب سازی بر اساس: selected='selected' پیش‌فرض محبوبیت امتیاز آخرین ارزانترین گرانترین محصولات ویژه شگفت انگیزها
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 21 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 100 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    6,313,700 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 21 یونیت عمق 60 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    4,396,600 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 21 یونیت عمق 80 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    5,370,000 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 27 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 100 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    7,856,500 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 27 یونیت عمق 60 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    6,765,900 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 27 یونیت عمق 80 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    7,335,900 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 36 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 100 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    9,100,000 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 36 یونیت عمق 60 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    7,778,600 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 36 یونیت عمق 80 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    8,735,000 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 100 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    10,300,000 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 100 آماد سیستم

    رک ایستاده شبکه 42 یونیت عمق 80 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 60 سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر
    • درب جلو شیشه ای همراه با قفل ریتال
    • درب پشت تمام فلزی همراه با قفل سوئیچی
    • دارای سینی فن همراه با یک عدد فن و جک برق ورودی
    9,623,000 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک دیواری شبکه 7 یونیت عمق 45 آماد سیستم

    رک دیواری شبکه 12 یونیت عمق 60 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 56 سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر
    • درب شیشه ای همراه با قفل سوییچی
    • دارای محل نصب فن در سقف
    • دارای یک بسته پیچ و رول پلاک
    1,730,000 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک دیواری شبکه 7 یونیت عمق 45 آماد سیستم

    رک دیواری شبکه 7 یونیت عمق 45 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 56 سانتیمتر و عمق 45 سانتیمتر
    • درب شیشه ای همراه با قفل سوییچی
    • دارای محل نصب فن در سقف
    • دارای یک بسته پیچ و رول پلاک
    1,200,000 تومان
  • ناموجود
    رک دیواری شبکه 7 یونیت عمق 45 آماد سیستم

    رک دیواری شبکه 7 یونیت عمق 60 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 56 سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر
    • درب شیشه ای همراه با قفل سوییچی
    • دارای محل نصب فن در سقف
    • دارای یک بسته پیچ و رول پلاک
    1,430,000 تومان
  • حراج !
    ناموجود
    رک دیواری شبکه 7 یونیت عمق 45 آماد سیستم

    رک دیواری شبکه 9 یونیت عمق 45 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 56 سانتیمتر و عمق 45 سانتیمتر
    • درب شیشه ای همراه با قفل سوییچی
    • دارای محل نصب فن در سقف
    • دارای یک بسته پیچ و رول پلاک
    1,430,000 تومان
  • ناموجود
    رک دیواری شبکه 7 یونیت عمق 45 آماد سیستم

    رک دیواری شبکه 9 یونیت عمق 60 آماد سیستم

    0
    ویژگی ها
    • دارای استاندارد 19 اینچ
    • عرض 56 سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر
    • درب شیشه ای همراه با قفل سوییچی
    • دارای محل نصب فن در سقف
    • دارای یک بسته پیچ و رول پلاک
    1,430,000 تومان