استابلایزر چیست ؟
استابلایزر چیست؟
ژانویه 1, 2018
انواع استابلایزر
انواع استابلایزر
ژانویه 8, 2018

کدهای میانبر در الستیکس

آموزش فیچر کدهای الستیکس

مقاله ی آموزش فیچر کدهای الستیکس

فیچرکدهای الستیکس همان کدهایی هستند که در سیستم های تلفنی  جهت مدیریت داخلی  کاربران وجود دارد.

که کاربر از طریق آن می تواند عملیات های مختلف تلفنی در زمان مکالمه، قبل از ترک میز کار و مدیریتی را در صورت اجازه دسترسی توسط مدیر سیستم به داخلی خود اعمال نماید.

یکی از مهمترین ویژگی های فیچرکدهای الستیکس این موضوع هست که این کدها روی مرکزتلفن واقع شده اند و کاربران فارق از آن که چه گوشی تلفنی داشته باشند می توانند از این کدها استفاده نمایند.

یعنی اگر تلفن کاربری فاقد کلیدهای میانبر، نرم افزاری و یا قابل برنامه ریزی باشد باز امکان استفاده از فیچرکدهای الستیکس را دارد.

یا اگر کاربر ما تلفن آنالوگ، تلفن IP و یا تلفن نرم فزاری داشته باشد در نحوه استفاده او از فیچرکدهای الستیکس خللی وارد نمی گردد.

لازم به ذکر است این کدها می تواند توسط مدیر سیستم تغییر یافته به کدهای ویژه جدیدی تبدیل گردد. فیچرکدهای تعریف شده در استریسک به شرح زیر می باشد:

 

Call Forward Toggle

 

Handset Feature codeActionComment
30*Blacklist a numberافزودن شماره به ماژول Blacklist.
همه تماس ها از این شماره در سیستم قطع خواهند شد

31*Remove a number from the blacklistحذف یک عدد در Blacklist
32*Blacklist the last callerافزودن آخرین تماس در ماژول Blacklist.همه تماس ها از این شماره قطع خواهند شد
52*Call Forward No Answer/Unavailable Activateفعال کردن انتقال تماس هنگامی که کاربر در دسترس نیست یا پاسخ نمی دهد
53*Call Forward No Answer/Unavailable Deactivateهنگامی که کاربر در دسترس نیست یا پاسخ نمی دهد، تماس را به سمت جلو غیرفعال می کند
72*Call Forward All Activate (Activate Answering Service)همه تماس ها را به یک Extention با شماره دیگر فوروارد می کند.
73*Call Forward All Deactivate (Deactivate Answering Service)غیرفعالسازی انتقال تماس ها
74*Call Forward All Prompting Deactivateدرخواست کاربر از یک Extention برای غیرفعالسازی همه تماس های فوروارد شده
740*Call Forward Toggleتعویض انتظار تماس به حالت apposing
90*Call Forward Busy Activateتماس ها وقتی Extention مشغول باشد فوروارد می شود
91*Call Forward Busy Deactivateتماس های فوروارد شده را غیرفعال می کند.
70*Call Waiting – Activateاجازه می دهد Extention تماس های ورودی را دریافت کند حتی وقتی Extentention مورد استفاده است اگر IPPhone تماس های چندگانه را ساپورت کند.(امکان پشت خطی)
71*Call Waiting – Deactivateغیرفعالسازی انتظار تماس.اگر Extention مشغول باشد و تماس دیگری به آن گرفته شود تماس به سمت مشغولی خواهد رفت.
76*DND Toggleتغییر حالت مزاحم نشوید برای یک
Extention

78*DND Activateقرار دادن یک Extention در حالت مزاحم نشوید،همه تماس ها به Extention به سیگنال مشغول یا ارسال تماس به voicemail برگشت داده خواهد شد.
79*DND Deactivateخارج کردن Extention از حالت مزاحم نشوید
21*Findme Follow Toggleتغییر حالت on , off، Folowme برای یک Extention.تنها زمانی کار می دهد که از یک Extention ی که followmeبرای آن پیکربندی شده شماره گیری شود.
54*User Intercom Allowدریافت صفحات داخلی برای یک Extention را فعال می کند.
55*User Intercom Disallowدریافت صفحات داخلی برای یک Extention را غیرفعال می کند.
97*My Voicemailمورد استفاده برای چک کردن voicemail box اختصاص داده شده به Extention
98*Dial Voicemailمورد استفاده برا ی چک کردن هر Voicemail box بر روی سیستم
77*Save Recordingذخیره صدای ضبط شده
ز
99*Check Recordingچک کردن صدای ضبط شده
8*Asterisk General Call Pickupگرفتن داخلی دیگر(داخلی ها می بایست در یک pickup Group قرار داشته باشند.)
**
In-Call Asterisk Disconnect Code

گرفتن داخلی دیگر(نیاز به تنظیم pickup Group ندارد.)
555ChanSpyشنود داخلی دیگر
7777Simulate Incoming Callشبیه سازی تماس ورودی
12*User Logoffخروج کاربر از صف تماس
271*Time conditionفعالسازی زمانبندی برای تغییر Mode
272*Time conditionفعالسازی زمانبندی برای تغییر Mode
45*Queue Toggleتعویض صف
85*Pickup ParkedCall Prefixگرفتن تماس از پارکینگ
69*Call Traceردیابی تماس-اطلاع از آخرین تماس دریافتی
43*Echo Testتست اکو صدا
65*
Speak Your Exten Number

اعلام شماره داخلی خود
60*
Speaking Clock

اعلام ساعت گویا
2*In-Call Asterisk Attended Transferبا انتقال تماس به شخص سوم، می توانید با آن صحبت کنید و بعد از قطع تماس شما، تماس گیرنده به شخص سوم وصل خواهد شد.
تماس را جواب داده
کد2* و سپس داخلی مقصد را شماره گیری می نمایید.
##
In-Call Asterisk Blind Transfer

با انتقال تماس به شخص سوم تماس شما قطع شده و تماس گیرنده با شخص سوم مستقیم صحبت می کند
تماس را جواب داده
کد ## و سپس داخلی مقصد را شماره گیری می نمایید.

 

پاسخی بگذارید

قابل توجه مشتریان عزیز شرکت رایمند ارتباطات
به اطلاع میرساند به علت اختلال در خطوط تلفن مخابرات تا اطلاع ثانوی برای ارتباط با واحد فروش در بخش چت سایت (واقع در پایین سمت چپ ) ویا با شماره های زیر تماس حاصل نمایید. 03132365672 - 09137891009 و 09129341003
به اطلاع میرساند به علت اختلال در خطوط تلفن مخابرات تا اطلاع ثانوی برای ارتباط با واحد فروش در بخش چت سایت (واقع در پایین سمت چپ ) ویا با شماره های زیر تماس حاصل نمایید. 03132365672 - 09137891009 و 09129341003
قابل توجه مشتریان عزیز شرکت رایمند ارتباطات